• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TANIWINDOWS.PL

§1 DEFINICJE

 1. Właściciel - właścicielem serwisu www.taniwindows.pl
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca być podmiotem praw lub obowiązków, na rzecz której zgodnie z literą prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem www.taniwindows.pl za pośrednictwem której Klient składa zamówienia i dokonuje zakupu produktów, na sposoby przewidziane niniejszym regulaminem.
 4. Towar – oznacza produkt przedstawiony w sklepie internetowym, który może być przedmiotem umowy sprzedaży. Za Towar należy również rozumieć prawa z licencji na korzystanie z utworów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego - poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w sposób umożliwiający identyfikację Klienta.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. Poczta elektroniczna – usługa internetowa – e-mail, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych.
 8. Umowa sprzedaży/umowa - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.taniwindows.pl, a Klientem z wykorzystaniem sklepu internetowego lub w innych formach, przewidzianych niniejszym regulaminem.
 9. Dni robocze/godziny –dni tygodnia/godziny pracy, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Konto Klienta - konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie internetowym, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych zamówieniach.
 11. Koszyk - element funkcjonalny Sklepu internetowego, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 12. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin
 13. Czas realizacji zamówienia – czas, jaki upływa od wpłynięcia należności na rachunek www.taniwindows.pl w przypadku płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu przelewów błyskawicznych PayU do momentu wysłania towaru do Klienta w formie elektronicznej lub przekazania towaru przewoźnikowi.


§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem sklepu internetowego.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego to:
  1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu
  2. dostęp do poczty elektronicznej
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej
  4. włączenie w przeglądarce internetowej JavaScript
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Klient ma obowiązek korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone w sklepie internetowym są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.


§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o towarach prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą sposobów dostępnych w sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i regulaminie. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej www.taniwindows.pl – dodając towar do koszyka i wypełniając formularz zamówienia.
  2. pocztą elektroniczną - wysyłając na adres kontakt@taniwindows.pl zamówienie, które zawiera dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko lub nazwę firmy, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, adres dostawy w przypadku produktów fizycznych, numeru telefonu kontaktowego, adres email oraz informacje o sposobie płatności – dostępny sposób płatności to przelew bankowy).
 3. W celu złożenia zamówienia na stronie sklepu internetowego, należy dokonać wyboru towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie sklepu internetowego.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego dokonuje wyboru zamówionych towarów poprzez dodanie ich do koszyka.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego ma możliwość złożenia zamówienia zakładając konto klienta lub dokonania zamówienia bez konta klienta.
  1. W przypadku zamówienia bez konta klienta należy złożyć zamówienie bez logowania się.
  2. W przypadku zamówienia z kontem klienta należy zalogować się na konto klienta i złożyć zamówienie.
 6. Zakładanie konta klienta przed złożeniem zamówienia jest darmowe i odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku LOGOWANIE/REJESTRACJA i wypełnienie danych personalnych i danych do logowania.
 7. Logowanie się na Konto klienta odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła podanych jako dane do logowania.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do www.taniwindows.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@taniwindows.pl.

§4 PROCES ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W trakcie procesu zamawiania Klient uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia: sposób dostawy produktu i sposób płatności. Do zakończenia procedury zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. Zawarcie umowy następuje w języku polskim.
 2. Proces składania zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać” w podsumowaniu zamówienia.
 3. Klient składający zamówienie ma możliwość modyfikacji zamówienia, tj. zmiany danych niezbędnych do realizacji zamówienia do chwili naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać” w podsumowaniu zamówienia.
 4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z www.taniwindows.pl
 5. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
  1. w przypadku zaznaczenia sposobu płatności „przelew tradycyjny”, Klient otrzymuje na podany adres email dane niezbędne do wykonania przelewu (dane firmy, adres, numer konta oraz numer zamówienia)
  2. w przypadku płatności online przez PayU S.A. (poland.payu.com), Klient zostanie przekierowany bezpośrednio do strony płatności przez PayU S.A., gdzie za pośrednictwem operatora będzie miał możliwość wykonania szybkiego przelewu.
 6. Utrwalenie, udostępnienie, zabezpieczenie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania do Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientowi doręczany jest pocztą elektroniczną regulamin wraz z potwierdzeniem zamówienia. W takim wypadku umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Klienta akceptacji regulaminu pocztą elektroniczną lub dokonania zapłaty za towar.


§5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 minut od momentu:
  1. wpłynięcia należności na rachunek bankowy www.taniwindows.pl
  2. otrzymania przez www.taniwindows.pl potwierdzenia opłacenia zamówienia od operatora przelewów błyskawicznych PayU S.A.
  3. w przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. W przypadku produktów cyfrowych koszt dostawy jest darmowy i wynosi 0 zł.


§6 DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Towarów do Klienta wynosi maksymalnie 5 minut i odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku produktów w wersji elektronicznej (dostawa darmowa).

§7 CENY TOWARÓW

 1. Ceny towarów są ujęte w polskich złotych i zawierają pełną kwotę płatności.
 2. Informacja o cenie towaru jest wiążąca od otrzymania przez Klienta poczty elektronicznej, która potwierdza złożenie zamówienia, do momentu realizacji zamówienia.


§8 METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonać płatności w następujący sposób:
  1. Przelewem Tradycyjnym na rachunek bankowy www.taniwindows.pl
  2. Przelewem Online, za pośrednictwem operatora PayU S.A. (poland.payu.com) - BLIK, Przelew Online, Przelew Tradycyjny.


§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Warunkiem do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go:
  1. Listownie na adres: www.taniwindows.pl
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@taniwindows.pl
 3. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. 

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§10 GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Zamówione towary w sklepie internetowym objęte są gwarancją:
  1. W przypadku nowych towarów, gwarancja wynosi 24 miesiące od dnia otrzymania towaru.
  2. W przypadku używanych towarów (produkt z rynku wtórnego), gwarancja wynosi 12 miesięce od dnia otrzymania towaru.
 2. Zamówione w sklepie internetowym towary nie podlegają gwarancji, w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia licencyjne poszczególnych towarów.
 3. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw Klienta będącego konsumentem, wynikających z ustawowej rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.
 4. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia przez Klienta będącego przedsiębiorcą jest dostawa treści cyfrowych, w szczególności programów komputerowych, obowiązany jest on zbadać właściwości otrzymanych treści cyfrowych w terminie 30 dni od daty dostarczenia. Brak powiadomienia o niezgodności z umową w tym terminie skutkować będzie odmową uznania reklamacji, jeżeli z innych okoliczności nie wynikać będzie, że reklamacja jest zasadna.
   


§11 REKLAMACJE

 1. www.taniwindows.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
 2. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną - wysyłając na adres kontakt@taniwindows.pl reklamację z opisem wady.
  2. listownie na adres sklepu
  3. w systemie automatycznej wysyłki produktów z której otrzymał wiadomość z towarem na pocztę elektroniczną.


§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I RODO

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w podstronie "Polityka prywatności".


§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy www.taniwindows.pl a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, regulują  przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy www.taniwindows.pl a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl lub mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy www.taniwindows.pl, a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę www.taniwindows.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zrzut-ekranu-2023-03-22-o-17-10-16.png